ეროვნული რეკორდი

შშმ პირის მიერ უგრძესი მანძილის გაცურვა შეუსვენებლად

2.05
კილომეტრი
რეკორდსმენი: დავით გიორგობიანი
სარეკორდო შედეგი: 2.05 კილომეტრი
ადგილი: თბილისი, საქართველო
თარიღი: 21 ივლისი 2018

რეკორდის აღწერა:

დავით გიორგობიანმა გაცურა 2.05 კმ თბილისის ზღვაზე 2018 წლის 21 ივლისს (თბილისი, საქართველო).